Pracownia Analiz Środowiskowych HYDROKONS, ul. Kąkolowa 23, 04-848 Warszawa, e-mail: hydrokons@onet.eu